Αντιληπτική διερεύνηση του χώρου και ανάλυση με βάση τα κύρια δομικά στοιχεία συγκρότησής του (Educational material)

Σταμάτης, Χρήστος Θ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Perception
Architecture
Space (Architecture)
Keywords: Αρχιτεκτονική,Αντίληψη,Αντιληπτική διαδικασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9017
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.519
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stamatis_Xristos_66243.pdfΔιάλεξη 23.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9017
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.519
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons