Η πόλη και η κατοικία στην Αλβανία κατά την πρώιμη αναγέννηση (Educational material)

Tsakiridis, Arba

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Town
Architecture, Domestic--Albania
Architecture--Albania--History
Keywords: Κατοικία,Πόλη,Αρχιτεκτονική,Αλβανία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9021
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.547
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsakiridis_Arba_073391.pdfΔιάλεξη 93.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9021
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.547
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons