Ειδική διδακτική πάντων των εις τα κατώτερα σχολεία διδασκομένων μαθημάτων (Book)

Rude, Adolf/ Λάμψας, Δημήτριος Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Elementary school teaching--Greece
Education--Study and teaching (Elementary)
Education, Primary--Aims and objectives
Teaching--Handbooks, manuals, etc.
Keywords: Διδασκαλία,Εκπαίδευση,Γεωγραφία,Φυσιογνωστική διδασκαλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9026
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6027
Publisher: Ιωάννης Δ. Κολλάρος
Table of contents: Τ. 1: Διδακτική των φυσιογνωστικών μαθημάτων -- Τ. 2: Διδακτική της γεωγραφίας
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0069ΔΠΘ157.pdfRude-Λάμψας 1 τ.30.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
01_0068ΔΠΘ156.pdfRude-Λάμψας 2 τ.36.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9026
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6027
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons