Ανάλυση των συσχετίσεων HF σημάτων και θορύβου σε μία διαδρομή 2300km πάνω από την Ευρώπη (Bachelor thesis)

Τσιμιτσέλη, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: High frequency signals
Telecommunication systems
Radio Links
Keywords: Ραδιοζεύξη,Συντελεστής συσχέτισης συχνοτήτων,Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9039
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.639
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42613.pdfΠτυχιακή Εργασία 37.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9039
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.639
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons