Συλλογή προγραμμάτων υπολογισμού γραμμών μεταφοράς (Bachelor thesis)

Σύρμαλης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Transportation line
High-frequency
Electromagnetism
Transferred power
Keywords: Γραμμή μεταφοράς,Υπολογισμός τάσης,Μεταφερόμενη ισχύς,Υψηλές συχνότητες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9041
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42626.pdfΠτυχιακή Εργασία 56.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9041
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons