Βάσεις δεδομένων για ηλεκτρονικό τουριστικό χάρτη του Νομού Ξάνθης (Bachelor thesis)

Χατήρας, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Guide (Electronic computer system)
Databases
Information resources management
Keywords: Ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός,Βάση δεδομένων,Διαχείριση πληροφοριών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9044
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.626
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42964.pdfΠτυχιακή Εργασία 81.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9044
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.626
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons