Συνθέτης συχνοτήτων για δορυφορική επικοινωνία σύμφωνα με το πρότυπο INMARSAT Standard-C (Bachelor thesis)

Σταματόπουλος, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Digital composition
Frequency spectra
Satellite communications
Keywords: Συνθέτης συχνοτήτων,Ψηφιακή σύνθεση,Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9051
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2167
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42999.pdfΠτυχιακή Εργασία 53.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9051
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2167
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons