Μεταβατική συμπεριφορά μετασχηματιστών κατά την ενεργοποίηση τους (Bachelor thesis)

Συμπούρας, Αντώνιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Electric transformers
Magnetic circuits
Alternating voltage
Keywords: Μετασχηματιστής,Εναλλασσόμενη τάση,Μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9055
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43783.pdfΠτυχιακή Εργασία 48.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9055
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons