Μέθοδος παρασκευής και διερεύνηση της κρυσταλλικής δομής δυαδικών κραμάτων του τύπου Rx Ty (Bachelor thesis)

Τέγας, Μιχαήλ

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Crystal structure
X-ray diffraction
Geometrical diffraction
Reciprocal lattice
Keywords: Κρυσταλλική δομή,Ακτίνες Χ,Περίθλαση,Πλεγματική διάταξη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9070
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44601.pdfΠτυχιακή Εργασία 70.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9070
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons