Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη μαγνητοϋδροδυναμική (Bachelor thesis)

Τσιλιγγίρη, Χρύσα

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: MAGNETOHYDRODYNAMICS AND ELECTROHYDRODYNAMICS
Electromotive force
Electrical conductivity
Hydroelectric generators
Keywords: Μαγνητοϋδροδυναμική,Ηλεκτρική ενέργεια,Γεννήτρια,Ηλεκτρική αγωγιμότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9073
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6568
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44639.pdfΠτυχιακή Εργασία 40.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9073
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6568
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons