Εκπαίδευση μικρών παιδιών και μελλοντικών εκπαιδευτικών για το περιβάλλον και την αειφορία. Δράση στην κοινότητα με την τεχνική του καθοδηγούμενου οραματισμού. Η περίπτωση του αστικού περιβάλλοντος (Bachelor thesis)

Γαζιώτου, Κωνσταντίνα

Institution and School/Department of submitter: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Αειφορία,Αστικό περιβάλλον,Παρέμβαση στην κοινότητα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/908
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4500
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA11100.PDF1.73 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/908
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4500
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons