Μελέτη επίδρασης θορύβου σε διακριτά και συνεχή μη γραμμικά συστήματα (Bachelor thesis)

Ψαλίδα, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Chaotic system
Nonlinear systems
Attractors (Mathematics)
Non linear equations
Keywords: Μη γραμμικά συστήματα,Χαοτικός ελκυστής,Ντετερμινιστικό χάος,Χαοτικά συστήματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9101
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5587
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47269.pdfΠτυχιακή Εργασία 72.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9101
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5587
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons