Χαοτική μελέτη του μαγνητοσφαιρικού πλάσματος (Bachelor thesis)

Φασιά, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Magnetospheric physics
Deterministic chaos
Time-series analysis--Data processing
Attractors (Mathematics)
Keywords: Μαγνητοσφαιρική φυσική,Χαοτικά συστήματα,Χρονοσειρές,Δυναμικά συστήματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9103
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8470
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47270.pdfΠτυχιακή Εργασία 71.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9103
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8470
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons