Νευρωνικά δίκτυα και υλοποίηση τους σε τεχνολογία VLSI (Bachelor thesis)

Γαλλιλαίος, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ηλεκτρονική
Τεχνολογία συστημάτων πληροφορικής
Keywords: Νευρωνικά δίκτυα,Τεχνολογία VLSI,Ολοκληρωμένα κυκλώματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9121
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4536
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42963.pdf46.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9121
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4536
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons