Μέθοδος προσδιορισμού κρυσταλλικής δομής των ενώσεων RPtGa (R=Tb,Dy,Tm) με τη μέθοδο T.O.F. (Bachelor thesis)

Τσιμπερίδου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Crystal structure
X-ray diffraction
Geometric function theory
Keywords: Γεωμετρική θεωρία πλέγματος,Κρυσταλλική δομή,Περίθλαση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9126
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.917
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48231.pdfΠτυχιακή Εργασία 60.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9126
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.917
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons