Εφαρμογές της ηλεκτρικής διέγερσης στη λειτουργική αποκατάσταση τμημάτων του νευρομυϊκού συστήματος (Bachelor thesis)

Σωτηρόπουλος, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Transcutaneous electrical nerve stimulation
Neuromuscular system
Nerve fibers
Nerves, Peripheral--Diseases
Keywords: Ηλεκτρική διέγερση,Λειτουργική αποκατάσταση,Κινησιακά προβλήματα,Νευρικά κυκλώματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9128
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48332.pdfΠτυχιακή Εργασία 140.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9128
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons