Μέθοδος Rietveld για την επεξεργασία δεδομένων περίθλασης από κρυστάλλους (Bachelor thesis)

Τσακίρης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Rietveld method
Crystal structure
Input files
Magnetic optimization
Keywords: Περίθλαση,Κρυσταλλική δομή,Μέθοδος Rietveld,Μαθηματικές πληροφορίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9131
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.283
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52506.pdfΠτυχιακή Εργασία 77.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9131
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.283
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons