Πρόβλεψη χαοτικών σημάτων με την χρήση νευρωνικών δικτύων (Bachelor thesis)

Χούμας, Στυλιανός

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Neural networks (Computer science)
Chaotic systems
Time-series analysis--Mathematical models
Deterministic chaos
Keywords: Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα,Χαοτικά συστήματα,Χρονοσειρές,Δυναμικά συστήματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9178
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6574
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62798.pdfΠτυχιακή Εργασία 99.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9178
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6574
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons