Νευρωνικά δίκτυα και μέθοδοι πρόβλεψης χρονοσειρών με τη βοήθεια χαοτικής δυναμικής (Bachelor thesis)

Κωνσταντέλος, Πέτρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρομαγνητική
Keywords: Νευρωνικά δίκτυα,Χαοτική δυναμική,Μέθοδοι πρόβλεψης χρονοσειρών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9243
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7560
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43473.pdf136.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9243
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7560
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons