Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (Bachelor thesis)

Αντωνιάδης, Αντώνιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ηλεκτρικά κυκλώματα
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Keywords: Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων,Ανθρώπινος νους,Υπολογιστικό σύστημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9252
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44038.pdf52.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9252
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons