Τεχνικές scrambling (Bachelor thesis)

Αντωνάκος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Scrambling systems (Telecommunication)
Encoded signal
Digital telecommunications
Signal processing--Digital techniques
Keywords: Τηλεπικοινωνιακά συστήματα,Μετάδοση σήματος,Κωδικοποίηση σήματος,Ψηφιακή τηλεπικοινωνία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9282
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8591
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antonakos_Ioannis_42468.pdfΠτυχιακή Εργασία 28.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9282
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8591
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons