Ο αντίκτυπος της διοίκησης ολικής ποιότητας στα αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Βρανάκη, Μάρθα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.
Subject classification: Total quality management
Firm performance
Keywords: Διοίκηση ολικής ποιότητας,Ελληνικές επιχειρήσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9317
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2732
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
330502_1078ΔΠΘ_ΒΑΡΝΑΚΗ.Μ-Δ.pdf31.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9317
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2732
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons