Έλληνες τραπεζίτες στην εξυπηρέτηση του τουρκικού χρέους: Στοιχεία στρατηγικής επενδύσεων, σχέση ιδιωτικού-δημοσίου συμφέροντος (1856-81) (Doctoral thesis)

Παπάζογλου, Κυριάκος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Subject classification: Ottoman public debt
Greek bankers
Keywords: Οικογενειακή επιχείρηση,Οικογενειακά επιχειρηματικά δίκτυα,Επενδυτική στρατηγική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9338
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3889
Appears in Collections:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.pdf4.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9338
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3889
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons