Μηχανισμοί ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας (Doctoral thesis)

Παπαγεωργίου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών.
Subject classification: Development
Entrepreneurship
Keywords: Επιχειρηματικότητα,Έρευνα και ανάπτυξη,Νέα επιχειρηματική δραστηριότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9339
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4938
Appears in Collections:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9339
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4938
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons