Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον τραπεζικό κλάδο (Master thesis)

Καραβιώτη, Ευφροσύνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Subject classification: Enterprises
Banks
Keywords: Τραπεζικές συγκεντρώσεις,Συγχωνεύσεις,Εξαγορές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9340
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5584
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf5.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9340
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5584
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons