Μελέτη και σχεδιασμός των υπαρχόντων συστημάτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων της βιομηχανίας B.AΛ.B.E. και βελτίωση αυτών (Bachelor thesis)

Βλάχος, Αντώνιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Study and design
Industrial equipment--Installation
Keywords: Εργοστάσιο αλουμινίου,Υποσταθμός της ΒΑΛΒΕ,Υδροστατικό κύκλωμα πρέσας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9344
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1460
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlaxos_Antonios_48227.pdf35.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9344
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1460
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons