Οικονομοτεχνική μελέτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας (Bachelor thesis)

Μπακλατζή, Αλεξία

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Electric power
Biomass--Combustion
Energy recovery
Keywords: Βιομάζα,Ενεργειακή αξιοποίηση,Ηλεκτρική ενέργεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9362
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.343
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65574.pdfΠτυχιακή Εργασία 95.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9362
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.343
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons