Ανάπτυξη Συστήματος Ανάλυσης επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου(HACCP) μίας παραγωγικής διαδικασίας (Bachelor thesis)

Μπόνια, Χριστίνα

Alternative title / Subtitle: Εφαρμογή σε βιομηχανία εμφιάλωσης νερού
Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Hazard Analysis and Critical Control Point (Food safety system)
Quality control systems
Water bottling industry
Keywords: Ανάλυσης επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου,Εμφιάλωση νερού,Ποιοτικός έλεγχος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9368
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3410
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65783.pdfΠτυχιακή Εργασία 57.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9368
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3410
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons