Σχεδιασμός βασικής δομικής μονάδας και ανάπτυξη εργαλείων σχεδιασμού για ενσωματωμένο FPGA (Master thesis)

Σιώζιος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Low power electronics
Field programmable gate arrays
Keywords: Διατάξεις πυλών προγραμματιζόμενων πεδίων (FPGA),Βασική δομική μονάδα (CLB),Εργαλεία ολοκληρωμένης σχεδιαστικής ροής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9398
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333902_1112ΔΠΘ_ΣΙΩΖΙΟΣ.Κ.pdf68.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9398
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons