Διαχείριση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και εφαρμογές (εφαρμογή στην καλωδιακή τηλεόραση) (Bachelor thesis)

Μιχαήλ, Μιχάλης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Geographical information systems
Cable television
Keywords: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών,Καλωδιακή τηλεόραση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9415
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8373
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mixail_Mixalis_54649.pdf27.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9415
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8373
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons