Μελέτη και βελτίωση Συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου Αλευροβιομηχανίας (Bachelor thesis)

Πατρωνίδης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Quality control
Control methods
Hazard Analysis and Critical Control Point (Food safety system)
Production process
Keywords: Ποιοτικός έλεγχος,Μέθοδοι ελέγχου ποιότητας,Παραγωγική διαδικασία,Σύστημα τεκμηρίωσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9440
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6951
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67237.pdfΠτυχιακή Εργασία 59.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9440
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6951
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons