Έλεγχος ακρίβειας θέσης αξόνων κέντρων κατεργασίας CNC μέσω κατασκευής μη σιδηρούχων μηχανουργικών δοκιμίων (Bachelor thesis)

Κακουρής, Χρίστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.
Subject classification: Precision manifacturing
Machine tool
CAD/CAM systems
Keywords: Κέντρα κατεργασίας CNC,Σχεδιαστικό πρόγραμμα TopSolid(CAD/CAM),Μηχανολογικά δοκίμια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9447
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5469
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
335702_1130ΔΠΘ_ΚΑΚΟΥΡΗΣ.Χ-Δ.pdf37.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9447
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5469
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons