Ψηφιακή Υδατογράφηση Εικόνας με τη Χρήση Ροπών (Bachelor thesis)

Τσουγένης, Ευστράτιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Digital data
Digital images--Watermarking
Torques
Keywords: Ψηφιακή υδατογράφηση,Χρήση ροπών,Προστασία ψηφιακών δεδομένων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9461
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1078
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69168.pdfΠτυχιακή Εργασία 103.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9461
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1078
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons