Σχεδιασμός συστήματος ανάλυσης παλμών καθ' ύψος (P.H.A.) (Bachelor thesis)

Ρεΐζης, Αντώνιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: International Solar-Terrestial Physics program
Space mission
Pulse height analyzers
Keywords: Διεθνές διαστημικό πρόγραμμα I.S.T.P.,Ανιχνευτές,Φίλτρα μορφοποίησης παλμών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9468
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1734
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reizi_A_44021.pdf90.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9468
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1734
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons