Πρότυπη ηλεκτρο-μηχανολογική βιομηχανική εγκατάσταση (Εφαρμογή σε βιομηχανία πλινθοκεραμοποιίας στη Θεσσαλονίκη) (Bachelor thesis)

Σαμανίδης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Automation
Electric power systems
Programmable controllers
Keywords: Αυτοματισμός,Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC),Παραγωγική ροή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9469
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7731
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samanidis_Ioannis_57237.pdf51.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9469
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7731
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons