Μελετη της κρυσταλλικής δομής των ενώσεων RMSn (R= Σπάνια γαία, Μ=Rh, Pt, Os) (Bachelor thesis)

Σερεσλής, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Crystal structure
X-ray diffraction
Magnetic materials
Keywords: Κρυσταλλική δομή,Κρυσταλλική περίθλαση,Σπάνια γαία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9470
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6837
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sereslis_Euaggelos_52518.pdf23.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9470
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6837
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons