Υλοποίηση αλγορίθμων αποσυμπίεσης με την χρήση υλικού (Hardware) (Bachelor thesis)

Νικολογιάννης, Αριστείδης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Hardware
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Keywords: Hardware,Αλγόριθμος αποσυμπίεσης,Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9484
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3225
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46334.pdf43.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9484
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3225
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons