Παραμετρική Ανάλυση Ποιότητας σε Μονάδα Παραγωγής Γεωυφασμάτων με την Μέθοδο Taguchi (Bachelor thesis)

Γιαννοπούλου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Production process
Taguchi methods (Quality control)
Geotextiles
Keywords: Ποιοτικός έλεγχος,Παραγωγική διαδικασία,Μέθοδος Taguchi
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9485
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2145
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70161.pdfΠτυχιακή Εργασία 49.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9485
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2145
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons