Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας στην Κατασκευή Οδοστρώματος (Bachelor thesis)

Μανωλή, Ιωάννα

Alternative title / Subtitle: Μελέτη περίπτωσης
Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Statistical quality control
Quality control--Charts, diagrams, etc.
Moving range diagram
Carriageways
Keywords: Στατιστικός έλεγχος ποιότητας,Ποιοτικός έλεγχος,Διάγραμμα κινούμενου εύρους,Κατασκευή οδοστρώματος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9489
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5644
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70268.pdfΠτυχιακή Εργασία 56.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9489
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5644
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons