Αναγνώριση κρατών στο διεθνές δίκαιο (Master thesis)

Σούφλα, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Public International Law
Recognition (International law)
Keywords: Αναγνώριση,Μη αναγνώριση,Σχέση αυτοδιάθεσης λαών και Ο.Η.Ε.
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9522
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2741
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10092417.pdf352.49 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9522
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2741
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons