Οι λόγοι λύσεως του γάμου στο βυζαντινό δίκαιο (Bachelor thesis)

Δέλιος, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Private Law
Divorce (Byzantine law)
Keywords: Βυζάντιο,Λύση γάμου,Υπαίτιοι λόγοι διαζυγίου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9523
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4044
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10092418.pdf545.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9523
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4044
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons