Η ανακοπή του άρθρου 217 του κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Bachelor thesis)

Σπάη, Αθηνά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Public law
Administrative procedure
Keywords: Διοικητική εκτέλεση,Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου,Ανακοπή του 217ΚΔΔ
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9529
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8673
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10092429.pdf467.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9529
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8673
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons