Ο συνολικός περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις (Doctoral thesis)

Κωνσταντινίδης, Εμμανουήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Private Law
Maritime law
Keywords: Δικαίωμα περί περιορισμού της ευθύνης του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή,Σύγχρονο νομοθετικό ομοιόμορφο Δίκαιο,Περιορισμός ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9547
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7891
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
._10097198.pdf4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9547
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7891
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons