Δυναμική και Στατική Ανάλυση Ανεμογεννήτριας Ισχύος 3.1MW με τη Χρήση Πεπερασμένων Στοιχείων (Bachelor thesis)

Κελλίδης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Wind turbines--Aerodynamics
Finite element method--Computer programs
Renewable energy sources
Wind power
Keywords: Ανεμογεννήτρια ισχύος,Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων,Αιολική ενέργεια,Ηλεκτρική ενέργεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9563
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2349
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
072976.pdfΠτυχιακή Εργασία 109.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9563
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2349
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons