Μελέτη και πιστοποίηση της κεραίας Skeleton Discone (Bachelor thesis)

Γκότοβου, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Μικροκύματα
Τηλεπικοινωνίες
Κεραίες
Keywords: Κεραίες,Skeleton Discone,Δισκοκωνική κεραία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9606
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.454
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52552.pdf62.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9606
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.454
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons