Στατιστική επεξεργασία των χαρακτήρων της Ελληνικής γλώσσας (Bachelor thesis)

Καλογερίδου, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Τηλεπικοινωνίες
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ελληνική γλώσσα
Keywords: Στατιστική επεξεργασία χαρακτήρων,Ελληνική γλώσσα,Λέξεις ίδιου μήκους
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9607
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3729
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44096.pdf86.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9607
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3729
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons