Μέθοδος παρασκευής και διερεύνησης κρυσταλλικής δομής τριαδικών κραμάτων τύπου RxTyMz (Bachelor thesis)

Αλεξούδας, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Φυσική
Εφαρμοσμένα μαθηματικά
Keywords: Κρυσταλλική δομή,Τριαδικά κράματα,Περιοδικές επαναλήψεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9639
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.500
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46192.pdf68.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9639
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.500
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons