Μη γραμμική μοντελοποίηση της ηλιακής δυναμικής (Bachelor thesis)

Μπούτσικος, Σπυρίδων

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ηλεκτρομαγνητική
Τηλεπικοινωνίες
Διαστημική
Keywords: Μη γραμμική μοντελοποίηση,Ηλιακή δυναμική,Ηλιακός κύκλος,Χαοτικά συστήματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9648
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9034
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46373.pdf44.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9648
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9034
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons