Πιστοποίηση της κεραίας με στοιχεία broadside and end-fire array (Bachelor thesis)

Μιχαλόπουλος, Δημήτριος-Χαράλαμπος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Κεραίες
Μικρρκύματα
Τηλεπικοινωνίες
Keywords: Κεραίες,Χαρακτηριστικά κεραίας,Κεραία broadside-end-fire array
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9689
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5894
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55139.pdf64.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9689
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5894
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons