Η τεχνική διεύρυνσης του φάσματος (Spread spectrum) ενός σήματος πληροφορίας στις τηλεπικοινωνίες (Bachelor thesis)

Μαρχαβίλας, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ηλεκτρομαγνητική
Τηλεπικοινωνίες
Keywords: Συστήματα διερεύνησης φάσματος,Φασματική ανάλυση,Κωδικοποίηση,Σύνθεση συχνοτήτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9700
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5503
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55249.pdf238.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9700
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5503
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons